Reset
३ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

Notice Regarding the Change of Exam Date for the Common Entrance Examination of DM/MCh/NBMS-SS (MECEE-DM/MCh 2024)

३ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने समय पुनः प्रदान गरिएको तथा परीक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

३ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

कक्षा १२ सरहका ए लेभल, CBSE लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा थप स्‍पष्‍ट गरिएको सूचना (MECEE-BL 2025)

२९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार सूचना

विषय विज्ञको नामावली पठाइदिने सम्बन्धी सूचना

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना

Academic Calendar for Fiscal Year 2024/2025

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Examination

Notice for Foreign Candidates Applying for Common Entrance Examination of Bachelor Level Programs in Health Professional Education (MECEE-BL 2025)

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Examination

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना (MECEE-BL 2025)

२१ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS 2024 शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्वान तथा परीक्षासम्बन्धी सूचना

२१ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Application Form

Notice for Foreign Candidates Applying for Common Entrance Examination of DM/MCh 2024

१७ जेष्ठ २०८१, बिहिबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल सफ्टवेयर संचालनको अनलाइन अभिमुखिकरण सम्वन्धमा