Reset
१० चैत्र २०७९, शुक्रबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह MD/MS कार्यक्रमको पहिलो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

९ चैत्र २०७९, बिहिबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको म्याचिङ तालिका, कक्षा प्रारम्भ मिति र MD/MS कार्यक्रम बाहेकको पहिलो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

८ चैत्र २०७९, बुधबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको १३ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

Ranking List of Foreign Candidates in Various Academic Programs of MECEE-BL 2023

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको BSc. Nursing शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको BDS शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको B.A.S.L.P. शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको B.Perf.Technology शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको B.A.M.S. शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।