चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र सरकारी तथा विदेशी समूह तर्फका उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

२४ माघ २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन  र सरकारी तथा विदेशी समूह तर्फका उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

डाउनलोड