चिकित्सा शिक्षाका स्‍नातकोत्तर तहका खुला तर्फको अनलाइन प्राथमिकता निर्धारण अद्यावधिक (Update) गर्नेसम्वन्धी सूचना

१८ पौष २०७९, सोमबार
चिकित्सा शिक्षाका स्‍नातकोत्तर तहका खुला तर्फको अनलाइन प्राथमिकता निर्धारण अद्यावधिक (Update) गर्नेसम्वन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षाका स्‍नातकोत्तर तहका खुला तर्फको अनलाइन प्राथमिकता निर्धारण अद्यावधिक (Update) गर्नेसम्वन्धी सूचना