चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट खुलातर्फ उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting), म्याचिङ र भर्ना तथा कक्षा प्रारम्भ सम्बन्धी जरुरी सूचना

१७ फाल्गुन २०८०, बिहिबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट खुलातर्फ उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting), म्याचिङ र भर्ना तथा कक्षा प्रारम्भ सम्बन्धी जरुरी सूचना

डाउनलोड