चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको विदेशी समूह तथा सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ (Second/Final Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको विदेशी समूह तथा सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरूको भौतिक
उपस्थितिमा हुने दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ (Second/Final Open House Matching) को नतिजा

तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड