चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड