चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्नेसम्बन्धी विस्तृत् सूचना ।

७ पौष २०७९, बिहिबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्नेसम्बन्धी विस्तृत् सूचना 

डाउनलोड