चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम स्थगन तथा अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

१४ कार्तिक २०७९, सोमबार
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम स्थगन तथा अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम स्थगन तथा अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना ।