चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको खुलातर्फको सिट प्रकाशन तथा अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने समय थपसम्बन्धी जरुरी सूचना

३० फाल्गुन २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको खुलातर्फको सिट प्रकाशन तथा अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने समय थपसम्बन्धी जरुरी सूचना

डाउनलोड