चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१३ फाल्गुन २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड