चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ MD/MS (Doctor of Medicine/Master of Surgery)/NBMS Specialties शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा पुनः म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना

१३ फाल्गुन २०८०, आइतबार
चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ MD/MS (Doctor of Medicine/Master of Surgery)/NBMS Specialties शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा पुनः म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ MD/MS (Doctor of Medicine/Master of Surgery)/NBMS Specialties शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा पुनः म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना