चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना

१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना

डाउनलोड