चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरुकारी समूह तर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरुकारी समूह तर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

डाउनलोड