चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को MD/MS (Docter of Medicine/Master of Surgery)/NBMS Specialties कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को MD/MS (Docter of Medicine/Master of Surgery)/NBMS Specialties कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड