चिकत्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery(MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२० फाल्गुन २०८०, आइतबार

चिकत्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery(MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको  म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड