चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2022) का विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching)को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१४ जेष्ठ २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2022) का विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching)को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड