चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2022) को समापन/अन्तिम म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

९ जेष्ठ २०८०, मंगलबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2022) को समापन/अन्तिम म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

Click here to apply

डाउनलोड