चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तहको खुलातर्फको सिटहरुका लागि पहिलो भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटहरुमा पुनःम्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना ।

२० चैत्र २०७९, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तहको खुलातर्फको सिटहरुका लागि पहिलो भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटहरुमा पुनःम्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड