चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो पुन: म्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना

४ बैशाख २०८०, सोमबार
चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो पुन: म्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो पुन: म्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना