चिकित्सा शिक्षा स्नातकोतर तहको विदेशी समुह तथा सरकारी समुह तर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ र खुला समुह तर्फको अनलाइन प्राथमिकता निर्धारणको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको सुचना ।

१२ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोतर तहको विदेशी समुह तथा सरकारी समुह तर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ र खुला समुह तर्फको अनलाइन प्राथमिकता निर्धारणको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको सुचना ।

डाउनलोड