चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची (First Admission List) प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

२१ श्रावण २०७९, शनिबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची (First Admission List) प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड