चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको १३ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

८ चैत्र २०७९, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको १३ वटा शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड