चिकित्सा शिक्षा MD/MS/NBMS Specialties शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

४ पौष २०७९, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा MD/MS/NBMS Specialties शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

पुनर्योग सम्बन्धी फारमको नमूना तलको लिङ्कबाट डाउण्लोड गर्न सकिने छ ।
Click Here

डाउनलोड