चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग/दावी तथा पहिलो म्याचिङसम्बन्धी सूचना

२० श्रावण २०८०, शनिबार

2023-08-05चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग/दावी तथा पहिलो म्याचिङसम्बन्धी सूचना

डाउनलोड