Reset
४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२५ माघ २०८०, बिहिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२४ माघ २०८०, बुधबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र सरकारी तथा विदेशी समूह तर्फका उम्मेदवारहरूको भौतिक उपस्थितिमा हुने म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

२४ माघ २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्क तर्फको दोश्रो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१४ माघ २०८०, आइतबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको दोश्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१४ माघ २०८०, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमका लागि बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनौट गरी सिफारिस गरिएको सूचना

८ माघ २०८०, सोमबार नतिजा Matching

स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुका लागि बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी सिफारिस गर्न आवेदन माग गरिएको सूचना

८ माघ २०८०, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको पहिलो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२५ पौष २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना

१७ पौष २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्तितर्फको दोस्रो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना