Reset
१ कार्तिक २०७८, सोमबार प्रक्रिया

चिकित्सा शिक्षा विषयमा स्‍नातक तह, स्‍नातकोत्तर तह, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वेैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७