Reset
१० भाद्र २०७८, बिहिबार मापदण्ड

चिकित्सा शिक्षासम्वन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको स्तर उन्‍नति सम्बन्धी मापदण्ड,२०७७