Logo

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग

समाचार र घोषणा

मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय

योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय

परीक्षा निर्देशनालय

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज

सचिवालय

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री शिशिर खनाल

श्री शिशिर खनाल

माननीय मन्त्री, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि

सहअध्यक्ष

श्री पदम गिरी

श्री पदम गिरी

माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

सहअध्यक्ष

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

उपाध्यक्ष

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव

मन्त्रालय परिवार

 
पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री शिशिर खनाल

श्री शिशिर खनाल

सहअध्यक्ष

श्री पदम गिरी

श्री पदम गिरी

सहअध्यक्ष

 
प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

उपाध्यक्ष

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव